Temaer

Vennskap

Her lærer du å bli en god venn, og samtidig avsløre hva en dårlig venn er. Vi omgås mennesker hele tiden, derfor er det viktig å bli trygg på egen identitet, først da kan vi bety noe for andre. Hvis man vet hvem man er, så bygger man et godt vennskap.

Avsløre hersketeknikker

Hersketeknikker blir brukt for å oppnå status, makt og kontroll. Det gir en følelse av at man er bedre enn andre. Det kan også gi en følelse av fellesskap når man samlet går mot noen. Man kan også oppnå en følelse av tilhørighet og intimitet når to eller flere er enige om at de ikke liker en viss person eller trekk ved denne.

Selvtillit og identitet

Jo bedre du har det med deg selv, desto mindre er behovet for å gjøre livet surt for andre. Skjønnhetskonkurranse og den trange jenterollen kan gjøre jenter usikre, og dermed gi dårlig selvflelse. Gutter konkurrerer ofte over hva de kan.

Konfliktløsning

Kommunikasjon er et fag som kan læres. Hvordan du snakker avslører hvordan du behandler mennesker. Møter vi mennesker som likeverdige skaper det god kommunikasjon men hever vi oss over andre skaper det konflikter. Løs konflikten framfor å oppløse vennskapet!

Mot til å sette grenser

Det å si nei, sette grenser og si ifra hva man nsker krever oftest litt selvtillitt. Men det å klare å si nei eller si ifra hvis noe ikke er ok, kan føre til et bedre vennskap. Mange jenter blir ofte passive når noen tråkker over grensene deres. Vi trenger å bli tydeligere og tørre å si klart ifra.

Festing og rus

Hva er fordeler/ulemper ved å ruse seg? Her reflekterer vi over vår egen og hverandres meninger. Vi lærer å sette grenser i forhold til gruppepress og å tørre å stå opp for det vi mener. Vil vi gjøre en forskjell må vi tørre å være annerledes!

Kjærighet og sex

Når er du moden for å ha sex? Lær hva kjærlighet er! Vårt syn på sex er ofte pervertert kjærlighet. Vi har lært at vi kan gi kroppen vår, men ikke oss selv. Sex er ikke noe som skaper trygghet og intimitet – men noe som forutsetter det!

Urettferdig behandling

Når vi blir urettferdig behandlet er det fristende å ta igjen. For å takle dette er det viktig å skille sak og person. Det er mulig å tilgi en person, uten å godta det vonde som har blitt gjort mot deg. Lær å komme deg videre!

Hva skjer?

Vi skaper en arena hvor tenåringer kan samtale og reflektere over egne holdninger og valg.

Gir verktøy så unge mennesker får livsmestring og hjelp til å takle ulike utfordringer i hverdagen sin.

Har ukentlige samlinger av 2 timer i 10 uker som består av mat og prat sammen med refleksjonsvelser og drama. Disse gruppene gir nye vennskap fordi det er et sted for fortrolighet og dypere forståelse for andre.

Vi går igjennom 10 temaer som vil styrke din bevissthet om deg selv og styrke empati for hverandre.

Venner bilde

Om oss

Oppreist er et av Blåkors sine tiltak for ungdom, finansiert av helsedirektoratet. Prosjektet har mange frivillige gruppeledere som veileder jenter og gutter i ungdomsskolealder. Foreløpig finnes gruppene på ulike skoler i Tønsberg og Nøtterøy.


Prosjektleder: Amund Gillebo
Prosjektmedarbeider: Tone Lise Gustavsen

Tone Lise har jobbet med ungdom gjennom hele sitt voksne liv. Hun er lykkelig gift med Per Christian Gustavsen og sammen har de seks barn. Til daglig er hun medpastor i menigheten Frisk. Tone Lise ønsker å være rollemodell og bruke sin kompetanse sammen med andre tydelige og "Oppreiste" ledere. Sammen utruster de ungdom til å ta egne valg, og hjelper dem til å takle livets utfordringer.

Blå Kors

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 41 diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har 2.530 medlemmer. Fra 1.1.2009 er Blå Kors også blitt en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.

Venner H??ndbakk

Kontakt

Oppreist finnes i dag i Tonsberg omegn og på disse ungdomsskolene:

  • Kongseik
  • Presterød
  • Sem
  • Elihu
  • Borgheim


For å delta kan du henvende deg til sosiallærer pa din skole eller sende en mail til post@oppreist.org

Ønsker du mer informasjon eller ønsker du dette på din skole kan du kontakte Prosjektmedarbeider Tone Lise Gustavsen pa telefon 91627770 eller tone.lise.gustavsen@blakors.no